Leškovanka, kapelník Karel Hroch, umělecký vedoucí Pavel Málek

Leškovanka, dechová kapela z malé vesničky na Vysočině, vznikla spontánně v roce 2005 pod vedením Karla Hrocha (kapelník) a Pavla Málka (um. vedoucí). Za poslední 2 roky se kapela rozrostla a tvoří ji více než 10 mladých hudebníků. Do svého repertoáru zařazuje nejen české a moravské skladby, ale také moderní. Vystupuje na festivalech dechové hudby, narozeninách, výročích, masopustech. 

Z historie

Leškovanka, dechová kapela z malé vesničky na Vysočině, vznikla spontánně z chuti zahrát si a být spolu na konci 50tých let minulého století. Tvořili ji muzikanti samouci, většinou z Leškovic, či sousedních obcí. Z vyprávění nejstaršího člena kapely, bubeníka Jana Radila se dozvídáme o jejich začátcích a také členech. Hrála více než 40 let ve stejném obsazení a ve vsi i širokém okolí nebylo svatby, oslavy, pomlázky, zábavy či plesu, kam by Leškovanka nebyla zvána. Jezdili dvěma auty a už jimi byli pověstní. Byla to stará „zetka“ s plátěnou střechou a jen o málo mladší renault kapelníka Jirky Plešingera. Na požití alkoholu se zřejmě příliš nehledělo, ale nikdy se jim žádna vážná nehoda nepřihodila, i když zážitků bylo spousta a je opravdu škoda, že nejsou zaznamenány. Jak šel čas, odcházeli jednotliví členové kapely, až zůstali jen dva, kapelník Jirka Plešinger a bubeník Jenda Radil, kteří pro stáří a nemoci už nemohli hrát a neděli co neděli v místní hospůdce vzpomínali na veselé časy s kapelou. Občas si zkusili zahrát s harmonikou a bubnem a s vnukem bubeníka Karlem Hrochem, který je doprovázel na tenor. A v té době se zrodil nápad znovu obnovit Leškovanku. Sestavit ji z mladých lidí, kamarádů Karla, kteří všichni hráli v Dechovém orchestru mladých při ZUŠ v Chotěboři. Tato myšlenka se podařila. Karel Hroch oslovil několik kolegů z dechového orchestru mladých a skutečně se sešlo osm stejně zapálených mladých lidí, kteří se začali pravidelně scházet ke zkouškám, sháněli noty, učili se nové a nové písničky. Po mnoha zkouškách začali hrát. První vystoupení měla obnovená Leškovanka v červenci roku 2005 v Třemošnici v hospodě „Na růžku“. Bylo to tehdy dosti neumělé, ale mladí muzikanti se nenechali odradit, zkoušeli trpělivě a vytrvale a nabídky na vystoupení začaly přicházet. Dnes má již mladá Leškovanka pod vedením Karla Hrocha a Pavla Málka dipl.um. své místo mezi dechovými kapelami na Vysočině. Je specifická právě svým mládím a temperametem. 

Z původní Leškovanky již nežije nikdo, ale v „muzikantském nebi“ se její členové jistě radují ze svých pokračovatelů.