GERALD ZELLER, dirigent závěrečného vystoupení všech orchestrů (Borkovická polka)

Narodil se 10. září 1966 v Gmündu. Od roku 1975 se učil hrát na akordeon, klarinet a altový roh. V roce 1978 se stal členem „Trachtenkapelle Brand“.

V letech 1989 až 1991 absolvoval dirigentský kurz NÖBV. Po absolvování střední školy absolvoval vojenskou službu jako klarinetista u dolnorakouské vojenské hudby a v letech 1987 až 1990 navštěvoval Pedagogickou akademii vídeňské arcidiecéze ve Strebersdorfu, a stal se středoškolským učitelem matematiky a hudební výchovy (zobcová flétna a kytara). Byl vedoucím hudební školy Brand-Nagelberg a po integraci do sdružení hudebních škol Oberes Waldviertel byl do roku 2019 koordinátorem umístění.

V letech 1995 – 2018 byl dirigentem Trachtenkapelle Brand, kde nyní působí jako zástupce. Od roku 1998 je Gerald Zeller varhaníkem ve farnosti Brand a vedoucí pěveckého spolku „Singgemeinschaft Brand“.

Od roku 2004 působí na Polytechnické škole v Gmündu.