VYSOČANKA, malá dechová hudba z Brtnice, Kapelník Jiří Vorlíček ml.

Vysočanka má již více jak dvařicetiletou tradici. Vznikla v roce 1977 a jejím zřizovatelem se stalo tehdejší Zemědělské družstvo v Brtnici. V této organizaci má Vysočanka dodnes své zázemí, místnost na uložení nástrojů a zařízení, možnost zkoušek, apod. Nejprve to byla ale taneční kapela a dechovka byla pouze její rozšířenou verzí. V typickém nástrojovém obsazení malého dechového souboru začíná Vysočanka hrát od roku 1988. K desátému výročí činnosti natočila Vysočanka v roce 1998 kazetu „Vysočanka vyhrává“, která je takovým malým vyznáním Vysočině

Vysočanka nejčastěji účinkuje na promenádních koncertech, různých oslavách, slavnostech, plesech, hodech i tanečních zábavách. Každoročně se zúčastňuje několika festivalů dechových hudeb po celé české republice, například v Moravských Budějovicích, Dolních Dubňanech, Trhových Svinech, Českých Budějovicích, Soběslavi, Kamenici nad Lipou, Zbraslavi, Dolní Cerekvi, Žirovnici, Konici na Moravě, Světlé nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Žďáru nad Sázavou a jinde. Ve svém působišti v Brtnici každoročně o brtnické pouti, tj. poslední srpnovou nebo první zářiovou neděli pořádá společně s Městským úřadem malé setkání dechovek na nádvoří brtnického zámku. Na této dnes již tradiční akci se vystřídala pěkná řádka hostujících kapel a Vysočanka zde hraje roli domácí hostitelské kapely již od roku 1988.

Vysočanka se také zúčastnila celostátní soutěže Polka-fest 98 v Českých Budějovicích v roce 1998, několikrát hrála v Německu a Rakousku. V roce 2000 provedla v Moravských Budějovicích autorský galakoncert tří současných hudebních skladatelů a to Jana Lipolda, Vladislava Sudy a Vlasty Dvořáka. V roce 2002 se Vysočanka opět zúčastnila celostátní soutěže Polka-fest 2002, kde nejprve uspěla v moravském semifinálovém kole v Novém Městě na Moravě a postoupila do finále. Tato nejvyšší soutěž se konala v areálu výstaviště v Lysé nad Labem a Vysočanka zde obsadila krásné třetí místo.

V roce 2006 natočila Vysočanka svoji druhou zvukovou nahrávku, která nese příznačný název „Chodíme Vysočinou“. Tématicky se příliš neliší od první nahrávky „Vysočanka vyhrává“, protože převážná část skladeb chválí a opěvuje krásu naší Vysočiny. Nahrána byla natočena v hudebním studiu „Fontána“ v Brtnici a dokumentuje část repertoáru, který Vysočanka hraje při svých vystoupeních. Symbolický křest této nahrávky byl proveden při pouťovém setkání dechových hudeb v Brtnici 3.9.2006.

Na sklonku roku 2009 natočila Vysočanka svoji třetí zvukovou nahrávku, a to u příležitosti 10. výročí konání vánočních koncertů. Nahrávka nese název „Vánoce s Vysočankou“ a obsahuje 17 nejznámějších vánočních skladeb z repertoáru Vysočanky od autorů: Blahoslav Smišovský, Jiří Vrána, Ladislav Prudík, W.A. Mozart, Antonín Pernička, Václav Maňas ml., Ladislav Hrdlička a Zdeněk Gurský.

V pořadí čtvrtou zvukovou nahrávkou Vysočanky je nové CD s názvem „Duše muzikanta“, která byla nahrána v roce 2011 a slavnostní symbolický křest byl proveden v rámci programu tradičního poutového festivalu v Brtnici 28. srpna 2011. Zvláštností této nahrávky je, že 23 skladeb které obsahuje, má různé autory hudby, avšak jediného textaře a tím je Jaroslav Hájek. Autory hudby jsou: Jan Civiš, Viliam Béreš, Antonín Pecha, Jan Lipold, Jiří Volf, Zdenek Voráč, Ladislav Prudík, Libor Mikl, Václav Maňas ml., Antonín Tichý, Vladislav Suda, Jiří Tesařík, a Ada Doško. Vysočanka má již tímto natočeno na 4 CD celkem 70 skladeb.

Vysočanka je amaterský hudební soubor a jejími členy jsou hudebníci a zpěváci nejrůznějších profesí i věkových kategorií. Kapelníkem Vysočanky je od založení pozounista a baskřídlovák Jiří Vorlíček.

Současnými zpěváky jsou Sylva Grafová, Marcela Pryclová, Jiří Chládek a Josef Smolík. Vysočanka spolupracuje s mnohými současnými hudebními skladateli jako jsou Blahoslav Smišovský, Václav Maňas ml., Vlasta Dvořák, Jan Lipold, Ada Školka, Jiří Vrána, Ladislav Prudík, Vladislav Suda, nebo textaři Jaroslav Hájek, Vladimír Salčák, apod.

Jak plynou léta a čas, mění se postupně i personální obsazení souboru – dochází ke generační obměně a to je samozřejmě dobře. Vysočanka pravidelně zkouší, rozšiřuje a zkvalitňuje svůj repertoár a snaží se o stálý růst úrovně svých vystoupení.

Na konci roku 2015 předal Jiří Vorlíček kapelnictví svému synovi Jiřímu Vorlíčkovi mladšímu a Vysočanka tak pokračuje v nastolené tradici dechových hudeb v Brtnici.

Zpěv
Sylva Grafová, Marcela Láníková, Jiří Chládek, Josef Smolík
Klarinet Es – Přemysl Koukal
Klarinet B  – Jiří Blecha
Křídlovka 1.B – Miloš Skála

Křídlovka 2.B – Radek Vorlíček
Trubka oblig. – Vít Mareček
Tenor -Jiří Vorlíček mladší – kapelník
Baryton – Jiří Vorlíček starší
Trubka dopr. -Ondřej Václavek
Bastrubka – Libor Tepřík
Pozoun tahový – Jiří Polák
Bas (tuba) – Jan Čáp
Bicí – Vladimír Špejtek