Harald Sandmann, dirigent závěrečného vystoupení všech orchestrů (Moje česká vlast-Ein schönes Fleckchen Erde)  je kapelníkem „Original Lennetal Musikanten“.

Studoval v Düsseldorfu na vysoké hudební škole Roberta Schumanna

V létech 1991 – 2001 působil jako Tubista ve vojenské hudbě Bundeswehru.

Rovněž je činný jako profesionální hudebník v různých orchestrech.