Stručný průřez historií DH Lácaranka.

Svůj název dostala Lácaranka podle kopce Lácary,který je přírodní dominantou vinařské obce Kobylí na Moravě. Tady v roce 1975 založil pan Metoděj Hanák z Brumovic spolu s Jaroslavem Hamanem z Kobylí dětskou dechovku, která se stala základem budoucí Lácaranky. Po absolvování prvních muzikantských kroků začali chlapci velmi brzy hrávat i před obecenstvem. Nejprve na schůzích Jednoty a JZD, později i na různých přehlídkách, oslavách a na soutěžích dětských dechových hudeb. Již v roce 1981 začíná muzika hrávat na hodech (první hody Boleradice 1981) a zábavách po okolních vesnicích.

Tato činnost zůstává její náplní dodnes.V roce 1983 nastává v éře Lácaranky nucená přestávka, neboť většina kluků odchází na vojnu. Po návratu se ale znovu všichni scházejí, kapela obnovuje svoji činnost a opět začíná hrávat. Rok 1989 byl pro Lácaranku ve znamení první účasti v soutěži o Zlatou křídlovku. I když se kapele tehdy nepodařilo postoupit z okresního kola, dali svým vystoupením o sobě vědět a představili se jako mladý, ambiciózní a sympatický kolektiv, se kterým bude nutno v budoucnu počítat. Pouze tvrdá  dřina je zárukou úspěchu v jakékoliv lidské  činnosti a díky ní se úspěchy začaly dostavovat i u Lácaranky. Byla natočena malá deska (SP) v ostravském studiu. Následně muzika natočila několik písniček pro Rozhlasové studio Brno. V televizi byl odvysílán pořad s Lácarankou – Při dechovce v  Ořechovce (kam byla tehdy přestěhována populární Vlachovka).

K úspěchům patří i účast na festivalu dechových hudeb ve Francii, družební zájezdy do sousedního Rakouska a opakované hudební učinkování v Německu. Nejdelší cestu za posluchači podnikla Lácaranka – ovšem v malém obsazení,  v čele s tehdejším kapelníkem Ing.Jožkou Kaňou v březnu 1997 na Tchai-wan, kde 18 dní koncertovala v hlavním městě Taipei v luxusním hotelu Sherwood.

V celostátním finále soutěže o Zlatou křídlovku v r.1992 obsadila Lácaranka třetí místo. Jeden díl televizního cyklu Nejlepší z Moravy, věnovaného nejúspěšnějším moravským dechovkám, byl věnován právě Lácarance. V jiném televizním pořadu, soutěžním Vyberte si 6 ze 7, se dostala Lácaranka až na dechovkový Slavín.V roce 1994 se dostavuje největší úspěch – vítězství v 11.ročníku celostátní soutěže o Zlatou křídlovku v Hodoníně. 

Následuje účast v dalších  televizních pořadech – Příště u Vás (Hustopeče), Dechovka (natáčeno na Kavčích horách), Vyhrávala kapela (Hustopeče), 2x pořad Ta naša kapela ( Rajhradice a Kobylí), Putování za muzikou (Hustopeče).

K mezníkům a dokumentům určitého časového období patří u muzik vydání zvukového nosiče. Lácaranka  vydala doposud tyto CD a kazety :

1993 –Pěsničko slovácká (spolu se Šardičankou)

1995 – Lácaranka 20 let

1997 – Pomněnky

1998-  Zpívám ti, Moravo (autorské CD Ladislava Hrdličky)

2000 – Šestnáct se víckrát nevrátí – Lácaranka 25 let

2003 – Vitaj starý kamaráde (věnováno 100.výročí narození zakladatele kapely Metoděje Hanáka)

2007 – dvojCD Zpěv(y) skřivana

2008 – Kobylské vínko

2009 – Kobylské vínko – DVD

2015 – Lácaranka 40 let

Lácaranka měla vždy štěstí na spolupráci s výbornými lidmi, odborníky v muzikantském řemesle. Hudebním základům ji naučil již zmíněný Metoděj Hanák z Brumovic. Další, kdo převzal dirigentskou taktovku u Lácaranky, byl Michal Komosný z Dolních Bojanovic, kterého později vystřídal Ladislav Hrdlička z Rajhradu. Dále za dirigentským pultem pokračoval Jaroslav Novák z Čejkovic, Radomil Cíleček – dirigent Posádkové hudby Olomouc a  křídlovák Pavel Svoboda. V současné době tuto funkci vykonává hráč na baryton Libor Pokorný z Morkůvek.

Zatím největších úspěchů dosáhla Lácaranka pod vedením kapelníka Ing.Jožky Kaně – zakládajícího člena kapely, který v kapele hrál plných 33 let a z toho 18 let dělal kapelníka. S aktivní hudební činností skončil v únoru r.2008. Kapelnické žezlo po něm převzal křídlovák Pavel Růžička z Velkých Němčic a od roku 2013 do roku 2019 funkci kapelníka vykonával zpěvák Pavel Kadrnka z Velkých Bílovic. Z původní sestavy dětské dechovky dnes hraje v kapele pouze křídlovák – hudební skladatel, autor více než 120 skladeb – Pavel Svoboda – současný kapelník Lácaranky.

S Lácarankou zpívají Karolína Polominiová a Růžena Polominiová.

Lácaranka, kapela z Kobylí, kapela z Hanáckého Slovácka. V Kobylí se na okolních úrodných polích dobře daří zelenině, ovoci, obilovinám a také vinohradům. V zemědělství nebylo nikdy daleko k pěkné písničce a když se naleje pohárek dobrého vína, potom už stačí jenom něco málo daru hudebnosti a hned je na světě o něco lehčeji. Kapely tu vznikají spontánně, muzikanti mají kde hrát a tak hrají.
Z těchto kořenů vyrostla Lácaranka ( Lácary – kopec nad Kobylím ), kterou založili v roce 1975 Metoděj Hanák a Jaroslav Haman jako dětskou dechovku. Kapela byla složena z mladých muzikantů, kterým bylo 10 – 13 let. Jak to jen bylo vzhledem k věku chlapců možné, začala muzika hrát na tancovačkách, plesích, hodech a této tradici zůstali věrni do současnosti. Většinu akcí odehraje kapela v nejbližším okolí Kobylí. Jistě tímto nemalou měrou přispívá k udržení živé folklórní tradice v rodném kraji, který spisovatel Jan Herben nazval „Krajem beze stínu“.
Po létech se dostavily i první úspěchy. Pozvání na mezinárodní festivaly do Rakouska, Německa a Francie, úspěšná vystoupení v pořadech České televize a nahrávky zvukových nosičů. Snad nejvíce muzikanty potěšilo vítězství v mezinárodní soutěži malých dechových orchestrů Zlatá křídlovka v roce 1994.
Muzikanti v kapele jsou různých profesí a zájmů. To, co nás všechny spojuje, je jistě radost z dobré muziky, radost z nových setkání a snad se nám tu radost podaří předat i Vám, divákům či posluchačům.