KUBEŠOVANKA, kapelník Marc Österreicher

Před druhou světovou válkou, během ní i v čase po ní musela Trachtenkapelle Brand z Dolního Rakouska často žádat o pomoc hudebníky z Čech.  Tak se její tehdejší dirigent Adolf  Zeller seznámil s Ladislavem Kubešem starším a mezi Trachtenkapelle Brand a Blaťáckou dechovkou Ladislava Kubeše vzniklo upřímné hudební přátelství. Trvá dodnes.  Počínaje rokem 1962 organizovali oba kapelníci oboustranné přeshraniční koncertní návštěvy do Československé republiky i do Rakouska a vzájemně si vyměňovali hudební nápady a zkušenosti.

Malá dechovka Trachtenkapelle Brand  vznikla v roce 1971. Hrála v typicky českém obsazení skladby a písničky jihočeských autorů,  Ladislava Kubeše především. Hudební tradice “Jihočeské dechovky v Brand-Nagelbergu” byla o padesát let později v roce 2021 zařazena na rakouský seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO a tato pocta, provázená v Trachtenkepelle Brand generační obměnou hráčů, vedla k založení nové česko-rakouské kapely KUBEŠOVANKA. Ta si  dala za úkol, že bude o rozvoj zmíněného kulturního dědictví nejen trvale pečovat, ale že ho bude dále rozvíjet. Vždyť průměrný věk hráčů Kubešovanky se pohybuje kolem pouhých dvaceti roků! Pravou jihočeskou dechovku hrají rádi, přednes jejích osvědčených hitů si chtějí užít a skladbám Ladislava Kubeše a jihočeské dechové hudbě vůbec tak doufají prodloužit život co nejdéle.   K radosti i příštích generací.

Kontakt:

Trachtenkapelle Brand A-3873 Brand 102,

Telefon: +43 664 537 8730

E-Mail: office@tk-brand.at   www.tk-brand.at