Leškovanka, kapelník Karel Hroch, umělecký vedoucí Pavel Málek

Leškovanka, dechová kapela z malé vesničky na Vysočině, vznikla spontánně v roce 2005 pod vedením Karla Hrocha (kapelník) a Pavla Málka (um. vedoucí). Za poslední 2 roky se kapela rozrostla a tvoří ji více než 10 mladých hudebníků. Do svého repertoáru zařazuje nejen české a moravské skladby, ale také moderní. Vystupuje na festivalech dechové hudby, narozeninách, výročích, masopustech. 

Z historie

Historie dechové hudby Leškovanky se dá rozdělit do dvou částí. Její založení sahá do konce 50.tých let minulého století, kdy se parta nadšených muzikantů, samouků z malé vesničky na Vysočině z Leškovic dala dohromady, u začala spolu hrát. Brzy získala na Havlíčkobrodsku a Chotěbořsku jméno a nebylo městečka či vesnice, kam by nebyla zvána. Postupem času stali její členové a také odcházeli do muzikantského nebe. Vstupu do tohoto století se dožili pouze dva její původní muzikanti a to bubeník Jenda Radil a saxofonista Jirka Plešinger. Leškovanka by s jejich odchodem zanikla.
V té době se zrodila myšlenka Leškovanku obnovit, postavit kapelu novou. Karel Hroch, vnuk bubeníka původní Leškovanky Jendy Radila, oslovil několik nadšených kamarádů s kterými hrál v Dechové hudbě při ZUŠ v Chotěboři, začali se pravidelně schtázet ke zkouškám, sháněli noty učili se nové a nové písničky a podařilo se jim Leškovanku obnovit.
Nová Leškovanka prvně veřejně vystoupila v červenci roku 2005, bylo to tehdy dost neumělé, ale mladí muzikanti se nenechali odradit. Dále se scházeli, zkoušeli, a také sháněli nové členy, protože mnoho z mladý ch muzikantu odešlo do škol a za zaměstnáním. Nicméně, Leškovanka přežila všechny otřesy, hrála a hraje s nadšením.V současné době má 13 členů,11 muzikantů a 2 zpěváky, hraje moravskou i českou dechovku. Hraje pod vedením kapelníka Karla Hrocha a uměleckého vedoucího Pavla Málka

Z původní Leškovanky již nežije nikdo, ale v „muzikantském nebi“ se její členové jistě radují ze svých pokračovatelů.