Třeboňská dvanáctka, kapelník Vladimír Stellner
Třeboňská dvanáctka byla založena již v roce 1928 v Chlumu u Třeboně jako sklářská kapela. V této době měla 35 členů a všichni byli zaměstnanci sklárny. Postupem času se počet členů snižoval a od roku 1951 má orchestr 12 hudebníků. Později k nim přibyli ještě zpěváci. V roce 1983 začal soubor vystupovat pod názvem TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA. Většina hráčů tohoto orchestru působila ve vojenských posádkových hudbách, což je předpokladem kvality tohoto orchestru. Repertoár kapely tvoří česká lidovka, zejména jihočeské písničky, ale i populární skladby jiných žánrů. Třeboňská dvanáctka vystupuje na koncertech, estrádách, festivalech, plesech, tanečních zábavách a různých slavnostních příležitostech. Kapela několikrát vystupovala v zahraničí, natáčí v rozhlase a účinkuje v televizních zábavných pořadech. S kapelou řadu let spolupracoval i bývalý dlouholetý člen kapely, známý jihočeský skladatel Jan Lipold. Složil a upravil mnoho skladeb z nichž má Třeboňská 12 většinu ve svém repertoáru. Společně s Veselkou natočila Třeboňská 12 pro Kubešovo hudební vydavatelství CD a MC s názvem AŽ PŮJDU Z HOSPODY.
Kapelník Vladimír Stellner říká, rádi bychom oslovili nové, mladé, posluchače tradiční lidové jihočeské hudby a s naším přispěním posílili pozici dechové hudby v naší společnosti. Kde jinde si společně lidé zazpívají, než při lidové hudbě na plesech, zábavách či jiných slavnostních příležitostech. Nebuďme lhostejní k dobré lidové hudbě a podpořme jí společnými silami, každý dle svých schopností a možností. My dobrou muzikou a Vy Vaší přítomností na akcích, které naše kapela doprovází.
Těšíme se na setkání s Vámi, našimi posluchači a milovníky dobré dechovky.01_Trebonska 12